RSS
Новости
30 мая 2011, 10:59
Олена Казловцева: Роз’яснення преференцій у сфері енергоефективності у новому Податковому кодексі
З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який передбачає ряд преференцій у сфері енергоефективності, енергозбереження та відновлюваних джерел енергії.

Зважаючи на численні звернення щодо роз'яснень правил пільгового ввезення в Україну обладнання, необхідного для реалізації проектів з енергоефективності, енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії  портал «ЭлектроВести» звернулись за коментарем до директора Департаменту нормативно-правового забезпечення НАЕР Олени Казловцевої.

 1. Пані Олено, яке обладнання може бути ввезено до України без сплати ввізного мита та ПДВ? Чи можуть серед цього обладнання бути вітрогенератори, сонячні батареї, обладнання для малих ГЕС, обладнання для виробництва біопалива (в т.ч. твердого)? Чи можуть бути серед такого обладнання також об'єкти, що безпосередньо не є енергозберігаючими, але задіяні на виробництві біопалива - наприклад, електропідйомники, транспортери?

Відповідно до Податкового кодексу України, який набрав чинності 1 січня 2011 року, від оподаткування звільняються операції із ввезення на митну територію України:

1) устаткування,  яке працює на відновлюваних джерелах енергії,   енергозберігаючого  обладнання  і  матеріалів,  засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів,  обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії  з  відновлюваних  джерел енергії;

2) матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:

- устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

- матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або   виробництві   енергії   з відновлюваних джерел енергії;

- енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

- засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.

Відповідно до Закону України «Про Єдиний митний тариф» від сплати мита звільняються:

1) устаткування,   яке  працює  на  відновлюваних  джерелах енергії,   енергозберігаюче   обладнання   і   матеріали,   засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів,  обладнання  та матеріали для виробництва альтернативних видів  палива  або  для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії ;

2) матеріали,  устаткування та комплектуючі (далі - товари), що використовуються для виробництва:

- устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

- матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

- енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

- засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

- матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.

Вищезазначені товари  звільняються від оподаткування та сплати мита за умови,  що ці товари  застосовуються  для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними  якісними  показниками  не виробляються в Україні.

Отже, якщо товари безпосередньо не є енергозберігаючими, але задіяні на  виробництві біопалива, то безумовно, вони можуть бути ввезеними до України без сплати мита та ПДВ, за умови, що вони відповідають вищевказаним критеріям.

2) Яким вимогам повинно відповідати обладнання для ввезення за пільговою схемою? Яким вимогам повинна відповідати компанія для ввезення обладнання за пільговою схемою?

Перш за все, обладнання, яке планується для ввезення на територію України за пільговою схемою, повинно безпосередньо працювати на відновлюваних джерелах енергії,   бути енергозберігаючим  або використовуватися для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії  з  відновлюваних  джерел енергії.  Крім того, головним критерієм для такого обладнання є те, що товари з аналогічними якісними показниками  не виробляються в Україні.

Жодних критеріїв до компаній законодавством не визначено. Єдине, що така компанія має мати зовнішньоекономічний контракт (договір) на постачання товару або інший документ, який є підставою для ввезення товару на митну територію України.

3) Який «алгоритм» пільгового ввезення? Куди та в якій послідовності потрібно звертатися компаніям? Які документи потрібно подавати? Які внески та платежі повинна зробити компанія для оформлення пільгового імпорту? Які складнощі зазвичай виникають при оформленні пільгового імпорту? На що слід звернути увагу?

Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року №444.  Для включення до Переліку енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції   з увезення яких на митну територію України звільняються             від обкладення податком на додану вартість суб'єкти господарювання подають до Міністерства економічного розвитку та торгівлі (раніше - Міністерство економіки) такі документи:

- заяву  про  звільнення  від  обкладення  податком  на  додану вартість товарів,  що плануються до ввезення  на  митну  територію України,  та  сплати  ввізного  мита  із  зазначенням найменування товарів,  їх коду згідно з УКТЗЕД (у  разі,  коли  передбачається  ввезення комплектних об'єктів,  - із зазначенням найменування таких об'єктів та їх коду згідно  з  УКТЗЕД), кількості  та  вартості; 

- засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного контракту (договору)  на  постачання  товару або  іншого  документа,  який  є  підставою для ввезення товару на митну територію України;

- інформацію про прогнозований прибуток суб'єкта господарювання (із зазначенням обов'язкових платежів до державного бюджету);

- висновок   державної   експертизи   з   енергозбереження  про відповідність   проекту,   за   яким   ввозяться  товари,  вимогам нормативно-правових  актів  і  нормативно-технічних  документів  у сфері  енергозбереження  із  зазначенням найменування товарів,  їх коду згідно з УКТЗЕД (у разі,  коли  передбачається  ввезення  комплектних об'єктів,  - із зазначенням найменування  таких  об'єктів  та  їх  коду  згідно  з УКТЗЕД); 

- документ, який підтверджує зобов'язання суб'єкта господарювання   щодо   застосування  ввезених  товарів  лише  для власного виробництва з відповідним обґрунтуванням та розрахунками;

- висновок відповідного  міністерства  чи  іншого  центрального органу виконавчої влади про те,  що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

У свою чергу, я б радила суб'єктам господарювання розпочати з  проведення державної експертизи з енергозбереження, висновок якої можна отримати звернувшись до територіального управління Державної інспекції з енергозбереження. Такі управління є у місті Києві,  АРК та кожній області України. Слід зазначити, що на сьогодні проведення державної експертизи з енергозбереження є платною послугою.

Варто також мати висновок відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади про те, що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Підготовка засвідченої копії зовнішньоекономічного контракту (договору) та інформація про прогнозований прибуток залежить безпосередньо від суб'єкта господарювання - заявника.

4) Скільки компаній вже скористалися правом пільгового ввезення енергозберігаючого обладнання?

За інформацією, отриманою на даний час від митних та податкових органів, правом пільгового ввезення скористалося всього 5 підприємств. Проте варто зазначити, що відповідні заявки подавало більше 20 суб'єктів господарювання.  Сам же перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції  з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість містить більше 300 найменувань.

5) Які є недоліки існуючого галузевого законодавства? Які зміни, на Вашу думку, необхідно внести до законодавства щодо пільгового ввезення енергозберігаючого обладнання? Чи будете ви їх ініціювати?

В Україні на сьогоднішній день відсутня законодавча база, яка б забезпечувала надійну основу для реалізації енергоефективної політики у повному обсязі.  Основним законодавчим актом, що регулює відносини у цій сфері, є Закон України "Про енергозбереження" від 1994 року.  Цей  Закон  носить декларативний характер, він не містить механізмів прямої дії і на сьогодні вже вичерпав свій ресурс. Крім того, існує досить слабкий зв'язок між різними законодавчими актами, що відносяться до екології, енергетики, проблем енергозбереження та енергоефективності. Норми енергетичного законодавства часто не узгоджуються між собою. Таким чином, в Україні виникла нагальна потреба в удосконаленні законодавства у сфері енергоефективності. Потрібен новий законодавчий акт, що включає всі аспекти енергетичної ефективності. Крім того, законодавство у сфері енергоефективності повинно бути приведено у відповідність до законодавства ЄС. 

У зв'язку з цим Агентством розробляється проект Закону України «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів», який наразі проходить процес погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Положення законопроекту побудовані з урахуванням пріоритетного принципу державно-приватного партнерства у сфері ефективного використання ПЕР, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, запровадження енергетичного менеджменту та енергетичного аудиту. Крім того, передбачаються такі шляхи надання державної підтримки у сфері ефективного використання ПЕР, як фінансування державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії;

компенсації відсотків за банківськими кредитами, наданими суб'єктам господарювання для здійснення енергоефективних заходів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

стимулювання суб'єктів господарювання, які виробляють та використовують відновлювані джерела енергії та альтернативні види палива в порядку, встановленому законодавством;

стимулювання суб'єктів господарювання, які виробляють на території України енергоефективну продукцію, обладнання та матеріали в порядку, встановленому законодавством.

Відносно законодавства щодо пільгового ввезення енергозберігаючого обладнання, то вважаю, що новим Податковим кодексом України повністю врегульоване зазначене питання і внесення змін до цього кодексу або інших законів України не потрібно.

6) Куди потенційний інвестор чи підприємець може звернутися за роз'ясненнями? Де він може ознайомитися з усіма необхідними регуляторними актами?

Перш за все, кожен може звернутися безпосередньо до НАЕР. Крім того, я вважаю, що фахівці Міністерства економічного розвитку та торгівлі також зможуть надати фахові роз'яснення  із зазначеного питання.  Ознайомитися із необхідними регуляторними актами кожен може, по-перше, на урядовому порталі  kmu.gov.ua, сайті Верховної Ради України  rada. gov.ua  та звісно на сайті Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів near.gov.ua.

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber

По материалам: ЭлектроВести
ELEKTROVESTI.NET экономят ваше время
Подпишитесь на важные новости энергетики!